Szlak czerwony Ozimek – Opole

Przebieg: Ozimek PKP – Antoniów – Jedlice – wał wzdłuż południowego brzegu Jeziora Turawskiego – Szczedrzyk – Turawa, al. Wędkarska – Turawa, al. Spacerowa – Jezioro Małe – Jezioro Średnie– Niwki – Droga Zbicka – Zbicko – Opole (ul. Częstochowska, przystanek PKP Opole – Gosławice).

Trasa łączy Ozimek z Opolem, wiodąc na całym swym środkowym odcinku w obrębie gminy Turawa niemal wyłącznie lasami wzdłuż południowego brzegu Jeziora Turawskiego, następnie obok Jeziora Małego i Średniego. Po przejściu przez niewielką śródleśną wieś Niwki prowadzi znów poprzez Lasy Turawskie długim, prostym duktem zwanym Drogą Zbicką, łączącym Niwki z dworem w Zbicku.

Multimedia