Kościół św. Michała Archanioła w Kotorzu Wielkim

object_info

Kotórz Wielki
ul. Opolska 25
GPS: 50°43'41"N50°43.6945'N50.7282°N 18°04'08"E18°4.141'E18.069°E
tel: +48 77 4212025
W centrum wsi wyróżnia się z daleka wysmukłą sylwetką i wysoką na 31 m wieżą kościół św. Michała Archanioła. To prawdopodobnie już trzecia świątynia Kotorza, zbudowana w 1782 r. z fundacji Franciszka i Anny Barbary von Gaschin, ówczesnych właścicieli Turawy i wielu okolicznych wsi. 

Orientowana budowla jest jednonawowa, bez wyraźnie wyodrębnionego prezbiterium oraz z wieżą wbudowaną w korpus nawy od strony zachodniej. Wnętrze zachowało charakter późnobarokowy, choć zostało znacznie zmienione w ciągu XIX w. Przy południowej nawie rzuca się w oczy neorenesansowa kazalnica z 1908 r.

Multimedia