Elektrownia wodna w Turawie

object_info

Turawa
zapora na Małej Panwi
GPS: 50°44'14"N50°44.2366'N50.7373°N 18°05'26"E18°5.4426'E18.0907°E
Około pół kilometra od centrum wsi w górę Panwi znajduje się elektrownia wodna, wkomponowana w wał zapory kamienno-ziemnej. Całość zbudowano w latach 1933-38. Zapora ma postać długiego na ponad 6 km i wysokiego nawet na 13 m wału, umocnionego od strony jeziora potężnymi kamiennymi blokami, zaś od strony zewnętrznej porośnięta jest trawą, a wzdłuż niej biegnie malownicza aleja.

Multimedia