Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach

object_info

Bierdzany
ul. Stawowa 2
GPS: 50°48'54"N50°48.9105'N50.8152°N 18°09'31"E18°9.5325'E18.1589°E
tel: +48 77 4213094
Kościół św. Jadwigi Śląskiej wzniesiono w 1711 r. w miejscu starszego, którego istnienie odnotowano już w 1410 r. Kościół, zbudowany na małym wzniesieniu pośród starych drzew, pięknie prezentuje się od północy, znad brzegu niewielkiego stawu. Zbudowany w konstrukcji zrębowej, ma wysmukłą, słupową wieżę z izbicą i baniastym hełmem. Ponad kalenicę dachu wyrasta nad skrzyżowaniem naw niewielka wieżyczka sygnaturki, również przykryta baniastym hełmem. 

Kościół wyróżniają świetne proporcje oraz gontowe dachy, co dodaje jego sylwetce wyjątkowego uroku. Cenne skarby sztuki mieści wnętrze świątyni. Ołtarz główny jest barokowy. W centrum mieści obraz patronki kościoła. Ciekawy jest także boczny ołtarz w północnym ramieniu nawy poprzecznej, pochodzący z 1718 r. Niezwykłym odkryciem było odnalezienie w 1961 r. podczas restauracji kościoła bardzo cennych barokowych polichromii pochodzących z lat budowy kościoła. Przedstawiono na nich sceny biblijne, jest tu również sugestywny wizerunek kostuchy, zwany „Bierdzańską Śmiercią”.

Multimedia