Pałac w Turawie

Najważniejszym zabytkiem Turawy jest pałac, którego wznoszenie rozpoczął Martin Schulz von Loewenkron po 1712 r., stawiając południowe skrzydło obecnej budowli. Jego syn Antoni dobudował kaplicę w formie pękatej, wielobocznej wieży, do dziś krytej cebulastym, gontowym hełmem. Nie dotrwały natomiast do naszych czasów zainstalowane na owej wieży zegar i dzwon. 

Po 1761 r. pałac otrzymał wydłużone północne skrzydło, lecz całość znacznie przebudowano w XIX w., zachowując jednak charakter późnobarokowej rezydencji. Po 1945 r. odebrany właścicielom pałac zamieniono na dom dziecka. Z dawnego wyposażenia zachowały się dekoracje sali balowej i biblioteki. 

Nieużytkowana obecnie rezydencja jest niestety w nie najlepszym stanie technicznym.

Multimedia