Szlak czerwony nr 18-c Tarnowskie Góry – Opole

Przebieg w obrębie gminy Turawa: Jedlice – Dylaki – Antoninek – Turawa, ul. Harcerska – Turawa, ul. Opolska – Turawa, ul. Ogrodowa – zapora – Kotórz Wielki, ul. Opolska – Niwki.

Długodystansowy szlak rowerowy prowadzący z Tarnowskich Gór (woj. śląskie) aż do Opola, który w okolicy Turawy przebiega wzdłuż północnego brzegu Jeziora Turawskiego, głównie leśnymi dróżkami i uliczkami pośród ukrytych w borach sosnowych ośrodków wczasowych. Następnie trasa prowadzi przez centrum Turawy obok pałacu i wzdłuż zapory do Lasów Turawskich na południowym brzegu jeziora, skąd podąża przez Niwki na południe. Pokonując go w przeciwną stronę, można z Turawy trafić przez Ozimek do Krasiejowa.

Multimedia