Urząd Gminy w Turawie

object_info

Turawa
ul. Opolska 39c
GPS: 50°44'20"N50°44.3396'N50.739°N 18°04'32"E18°4.5473'E18.0758°E
www: ttp://www.turawa.pl
e-mail: ug@turawa.pl
tel: 77 4212012
W sąsiedztwie koryta Małej Panwi, nieco cofnięty od szosy stoi gmach Urzędu Gminy, postawiony na początku lat 90. XX w. po pożarze wcześniejszej siedziby.

Multimedia