Informacje

Jeziora Turawskie wraz z okolicami to wymarzone miejsce na wakacje. Rozległa tafla wody okolona zielenią sosnowych borów, piaszczyste plaże, szum łagodnych fal i biel żagli – by je znaleźć, nie musimy wcale wybierać się aż na pojezierza w północnej części Polski. W Turawie, niewielkiej miejscowości nad Małą Panwią, zaledwie 15 km na północny wschód od Opola, odnajdziemy kilka większych i mniejszych akwenów, zwanych łącznie Jeziorami Turawskimi. Choć nie są to...
Turawa oraz pobliskie Jeziora Turawskie leżą w odległości zaledwie pół godziny jazdy samochodem z centrum Opola – to tylko 15 km. Ze stolicy województwa musimy udać się doskonałej jakości drogą krajową nr 45 na północ – w stronę Kluczborka, Wielunia i Sieradza. W Zawadzie na dużym rondzie skręcamy w boczną drogę do Turawy. Zajedziemy nią także nad brzegi tutejszych jezior. Podróżując od strony Częstochowy szosą nr 46, możemy skręcić tuż za Ozimkiem (w...
Jeziora Turawskie, a także cała gmina Turawa, leżą na rozległych, płaskich terenach Równiny Opolskiej, stanowiącej wschodnią część Niziny Śląskiej w centralnej części województwa opolskiego. Jego stolica, Opole, oddalone jest zaledwie o ok. 15 km na południowy zachód. Gmina stanowiąca część powiatu opolskiego obejmuje 171 km² powierzchni. Na jej terenie mieszka w 11 wsiach około 9,5 tys. mieszkańców. Osadnictwo skupia się w dolinie Małej Panwi oraz na...
Rozległe obszary wód oraz jeszcze większe połacie otaczających je lasów sprawiają, że gmina Turawa może poszczycić się bogatym środowiskiem przyrodniczym. Jak już wspomniano, ponad połowę obszaru zajmują tu lasy. Stanowią one część rozległego kompleksu lasów północnej Opolszczyzny, czyli Borów Stobrawsko-Turawskich. Dominują tu drzewostany sosnowe, w ogromnej większości ze sztucznych nasadzeń. Śladem po dawnych lasach grądowych, które niegdyś tu dominowały, są liczne i piękne...
Turawa wraz ze swymi rolniczo-leśnymi okolicami pozostawała przez długie wieki poza nurtem wielkich wydarzeń historycznych. Oczywiście, istotne przemiany polityczne, jakie dokonywały się w ciągu wieków, dotykały swymi skutkami także i tej spokojnej, rolniczo-leśnej okolicy. Nie oszczędzały jej też wojny, włącznie z II wojną światową. Ale treścią dziejów tych okolic były drobne wydarzenia o lokalnym charakterze: największe z nich dotyczyły zakladania wsi...
Wsie w okolicy Turawy dzięki temu, że ogromna większość mieszkańców to ludność miejscowa „z dziada pradziada”, nie zaś przesiedleńcy (jak w wielu innych częściach Śląska), zachowały wiele dawnych, lokalnych obyczajów. Wiele z nich kultywowanych jest tylko w domach: na święta religijne czy też z okazji uroczystości rodzinnych, ale są i takie, które zobaczyć można na własne oczy, bowiem odbywają się publicznie. Do najbardziej znanych należy „wodzenie...